หลังจากการรักษามะเร็งเต้านม ในบางรายอาจจะต้องเจอกับปัญหา ภาวะวัยทอง มีอาการร้อนวูบวาบ ผิวหนังและเยื่อบุแห้ง นอนไม่หลับ หงุดหงิด ซึมเศร้า ภาวะกระดูกพรุน เยื่อบุโพรงมดลูกผิดปก หรือหากต้องการมีบุตรจะทำอย่างไร ตลอดจนการดูแลผิวหน้า ผิวกาย จะไปพบแพทย์ตามคลินิกทั่วไปก็กังวลเรื่องผลกระทบต่อโรคมะเร็งที่เป็นอยู่ ที่นมะรักษ์จึงเปิดบริการคลินิก wellness Breast cancer clinic เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หลังการรักษามะเร็งเต้านม โดยนพ.วลัญช์ วิไลหงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช และอเมริกันบอร์ดด้านเวชศาสตร์ชลอวัย

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

โปรแกรมตรวจที่เกี่ยวข้อง