รายละเอียด

นอกจากบริการด้านโรคเต้านมแล้ว โรงพยาบาลนมะรักษ์ยังมีบริการตรวจสุขภาพสตรีและตรวจภายในประจำปี

1.    ตรวจภายใน

2.    คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

3.    สุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัย

4.   แนะนำด้านความงามของใบหน้า

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

       นัดพบ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช และอเมริกันบอร์ดด้านเวชศาสตร์ชลอวัย

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมาโรงพยาบาล

-          ประวัติการรักษาพยาบาลเดิมหากมี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

        นพ.วลัญช์ วิไลหงษ์

 

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

โปรแกรมตรวจที่เกี่ยวข้อง