ปัญหาที่พบบ่อยในแม่ที่ให้นมลูก เช่นท่อน้ำนมตัน เต้านมอักเสบ และฝีในเต้านม การรักษาทำได้ด้วยการแก้ไขเต้านมที่ตันด้วยการขยายท่อน้ำนม การเจาะดูดหนอง หรือการผ่าตัดเล็กระบายหนอง

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

โปรแกรมตรวจที่เกี่ยวข้อง