นพ.วศิน โชติวานิช

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านการผ่าตัดและรักษาโรค เต้านม มะเร็งเต้านม
เวลาออกตรวจ:
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น.
การศึกษา:

วุฒิบัตรทางศัลยกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล