นพ.วลัญช์ วิไลหงษ์

ความเชี่ยวชาญ: แพทย์เฉพาะทาง สูตินรีเวช และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชลอวัย
เวลาออกตรวจ:
จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์และอาทิตย์ 09.00-12.00 น.
การศึกษา:

วุฒิบัตรสูตินารีเวชและประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
การนัดหมายแพทย์