นพ.วลัญช์ วิไลหงษ์

ความเชี่ยวชาญ: แพทย์เฉพาะทาง สูตินรีเวช และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชลอวัย
เวลาออกตรวจ:
จันทร์-อาทิตย์ 08.00-16.00 น.
การศึกษา:

วุฒิบัตรสูตินารีเวชและประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว