พญ.วิลินี วะศินรัตน์

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านรังสีวินิจฉัย
เวลาออกตรวจ:
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.
การศึกษา:

วุฒิบัตรรังสีวิทยาวินิจฉัยโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
การนัดหมายแพทย์