นพ.มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็งเต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม(Oncoplastic Breast Surgery)
เวลาออกตรวจ:
(โปรดนัดหมายล่วงหน้า)
การศึกษา:

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
การนัดหมายแพทย์