พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็งเต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม (Oncoplastic Breast Surgery)
เวลาออกตรวจ:
เสาร์ 08.00-11.00 น.
การศึกษา:

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ ต่อยอดfellow ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ