พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็งเต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม (Oncoplastic Breast Surgery)
เวลาออกตรวจ:
(โปรดนัดหมายล่วงหน้า)
การศึกษา:

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ ต่อยอดfellow ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
การนัดหมายแพทย์