นพ.ภัทรเชษฐ คล้ายเคลื่อน

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็ง เต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม (Oncoplastic Breast Surgery)
เวลาออกตรวจ:
จันทร์ 13.00-16.00 น.
การศึกษา:

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ เฟลโล ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
การนัดหมายแพทย์