กนกวรรณ วจีสัตยานุรักษ์
“ไม่รัก..นมะรักษ์..ได้ยังไงคะ”

จากประสบการณ์ที่ได้เคยมาใช้บริการที่นมะรักษ์ ดิฉันรู้สึกได้ถึงความเป็นกันเอง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือคุณหมอ ทุกท่านให้ความใส่ใจและใช้เวลาอธิบายทุกขั้นตอนได้เป็นอย่างดี

 

จึงทำให้ดิฉันรู้สึกได้ว่านมะรักษ์เป็นรพ.เฉพาะทางที่ไม่มุ่งเน้นกำไร มอบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่คนทั่วไปจับต้องได้ บรรยากาศเป็นกันเอง มีความสะดวก และที่ดีอีกข้อคือตรวจนอกเวลาได้

ดังนั้นจึงว่าได้ว่านมะรักษ์มีจุดขายในเรื่อง High Touch มากกว่า High Technology อย่างชัดเจน ไม่เหมือนรพ.ทั่วๆไป

 

ไม่รัก "นมะรักษ์" ได้ยังไงคะ

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล