4. ตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์แบบ 3 มิติ ชนิดนอนคว่ำ

จุดเด่นของเครื่อง​

  • อัลตราซาวด์เต้านมด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติ แบบนอนคว่ำ ใช้วินิจฉัยโครงสร้างและอวัยวะของเต้านม
  • สามารถแสกนเต้านมได้ครอบคลุม 360 องศา
  • สามารถขยายภาพและแสดงภาพเคลื่อนไหวได้
  • ภาพที่ได้จะถูกส่งผ่านระบบให้แพทย์ผู้ตรวจได้ทราบอย่างรวดเร็ว


วิธีการตรวจ

  • เจ้าหน้าที่จะอธิบายวิธีการและจัดท่าทางในการตรวจให้ท่าน 
  • เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านเปิดเสื้อทีละข้าง เพื่อทำการทาครีมที่เต้านมก่อนตรวจ
  • ท่านต้องนอนคว่ำเพื่อให้เครื่องตรวจเต้านมทีละข้าง
  • แพทย์จะอ่านผลจากภาพที่ได้จากการตรวจ

 

ใช้ระยะเวลา : 10-20 นาที

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล