โปรแกรมเข้ารับการปรึกษา 2nd opinion

ขั้นตอนการเข้ารับการปรึกษา 2nd opinion ราคาพิเศษ

1. เตรียมประวัติการรักษา แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์แบบซีดี 

2. สำเนาผลชิ้นเนื้อ (หากมี)

3. สำเนาผลการตรวจและรักษาอื่นๆ (หากมี)

4. ทำการนัดหมาย

 

ค่าบริการ

ค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล 900 บาท 

เมื่อลงทะเบียนและชำระเงินค่าบริการ 900 บาทล่วงหน้า ท่านสามารถใช้สิทธิ์ตรวจแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ซ้ำได้ หากผลตรวจที่นำมาไม่ชัดเจนสำหรับกรณีที่ทำมาไม่เกิน 2 เดือน ในราคา

- แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ 2,800 บาท

- แมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์อย่างใดอย่างหนึ่ง 2,000 บาท

 

สนใจกรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ลงทะเบียน

เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม

* ข้อมูลสำคัญกรุณากรอกให้ครบทุกช่อง