Package ขอรับคำปรึกษาความเห็นที่ 2

Package ขอรับคำปรึกษาความเห็นที่ 2 

 

รายละเอียดดังนี้ :

⁃ค่าบริการทางโรงพยาบาล 250 บาท

⁃ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ 700 บาท

 

ขั้นตอนการเข้ารับการปรึกษา :

1.เตรียมประวัติการรักษา ประกอบด้วย ผลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์แบบซีดี

2.สำเนาผลชิ้นเนื้อ (หากมี)

3.สำเนาผลการตรวจและรักษาอื่นๆ (หากมี)

4.ทำการนัดหมาย

 

เงื่อนไข :

1.ผู้ที่ลงทะเบียนต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า สำหรับรับสิทธิ์ในราคาโปรโมชั่น เข้าที่

 

         บริษัท บ้านรักษ์นม จำกัด 

⁃บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

                เลขที่บัญชี 020-8-918990

⁃บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาทองหล่อ

                เลขที่บัญชี 042-283242-3 

หลังจากโอนเงินเพื่อชำระค่าบริการล่วงหน้าแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการโอน เข้าที่ 

Facebook : NamarakBanraknom หรือ 

Line : @namarak

 

2. วันเข้ารับบริการ ผู้รับบริการกรุณาแสดงสิทธิ์โปรโมชั่นหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการที่โรงพยาบาลฯ

3. หากผู้รับบริการต้องการเบิกประกันฯ ให้ผู้รับบริการนำใบเสร็จรับเงินไปยื่นเบิกที่ บริษัทประกันฯ ของท่านด้วยตนเอง

 

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ลงทะเบียน

เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วม Package

* ข้อมูลสำคัญกรุณากรอกให้ครบทุกช่อง