ก้อนหรือโรคที่เต้านม ที่จำเป็นที่ต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด มีได้หลายกรณีเช่น

  • การผ่าตัดเนื้องอก (Excision)เนื้องอกชนิด Fibroadenoma เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่พบบ่อยในผู้หญิงอายุน้อย ในกรณีที่คลำก้อนได้หรือก้อนมีขนาดใหญ่กว่า 2-3 ซม. แพทย์จะแนะนำรักษาด้วยการผ่าตัดเอาก้อนออก โดยอาจใช้วิธีการฉีดยาชา หรือการดมยาสลบ 
  • การทำผ่าตัดท่อน้ำนม(Microdochectomy) เป็นการผ่าตัดเอาท่าน้ำนมออกในกรณีที่มีเลือดหรือน้ำออกจากหัวนม ซึ่งอาจจะเกิดจากการมีเนื้องอกเล็กๆในท่อน้ำนม หรือมะเร็งในท่อน้ำนมได้ แพทย์จะทำการผ่าตัดโดยลงแผลเล็กๆที่ขอบของลานหัวนม เพื่อเข้าไปเอาท่อน้ำนมที่ผิดปกติออก มักจะทำผ่าตัดด้วยวิธีการดมยาสลบ
  • การทำผ่าตัดก้อนเต้านมที่คลำไม่ได้(Needle localization excision) เนื้องอกบางชนิด หรือกลุ่มหินปูนผิดปกติบางอย่างแพทย์จำเป็นต้องทำการผ่าตัดออก ในกรณีนี้ก่อนผ่าตัด จะทำการกำหนดตำแหน่งด้วยการใช้อัลตราซาวน์หรือแมมโมแกรม ปักลวดเล็กๆที่ก้อนก่อนผ่าตัด แล้วใช้อัลตราซาวน์และเครื่องเอกซเรย์Trident ตรวจสอบความถูกต้องของก้อนที่นำออกมา เพื่อความแม่นยำของการผ่าตัด การผ่าตัดชนิดนี้มักทำด้วยการดมยาสลบ
หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

โปรแกรมตรวจที่เกี่ยวข้อง