นมะรักษ์เกิดขึ้นได้อย่างไร?

นมะรักษ์ โรงพยาบาลเฉพาะทางเต้านม ก่อตั้งโดย รศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน นพ.วลัญช์ วิไลหงษ์ และเภสัชกรอรอนงค์ สวัสดิ์พาณิชย์ มุ่งมั่นที่จะสร้างโรงพยาบาลที่มีการดูแลด้านเต้านม ด้วยแพทย์และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยราคาที่เข้าถึงได้ ให้การดูแล แบบเฉพาะบุคคล เหมือนคนในครอบครัว

ในตลาดสุขภาพเอกชนสิ่งที่คล้ายๆกันคือ Maximized Profit ราคาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งคนชั้นกลางรับมือลำบากจะไปโรงพยาบาลรัฐก็คิวยาวผู้รับบริการหนาแน่นมาก กลุ่มคนชั้นกลาง ที่เป็นพนักงานบริษัท หรือทำกิจการเล็กๆเป็นกลุ่มที่ไปโรงพยาบาลเอกชนก็ราคาสู้ไม่ไหว หากเป็นโรคร้ายแรงจะไปโรงพยาบาลรัฐก็คิวยาว ลางานลำบากเพราะต้องเทียวไปมาหลายรอบกว่า การรักษาจะจบ หากเราทำโรงพยาบาลเฉพาะทางที่คนชั้นกลางเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทั้งเรื่องราคาและเวลาที่ ต้องมาโรงพยาบาล คือ Affordable price and easy access และให้ความมั่นใจว่าเทคโนโลยี แพทย์และบุคลากรที่ให้บริการเทียบเท่าโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ในกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราสามารถเข้าไปเติมเต็มความต้องการได้

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านเต้านมที่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือและการรักษาขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญ สร้างความสุขให้ทีมงานและผู้รับบริการ

พันธกิจ

 

Deliver Comprehensive breast service as Family member

ดูแลรักษาโรคเต้านมครบตามความต้องการของผู้รับบริการ เหมือนเป็นคนครอบครัวเดียวกัน

1. Balanced needs and values of patients, physicians, employers and employees สมดุลความต้องการและคุณค่าระหว่างผู้ป่วย แพทย์ เจ้าของและพนักงาน

 

2. Enable empathy and trust Patient Care สร้างบริการรักษาพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ เห็นอกเห็นใจ

 

3. Simplify and standardized service process ให้บริการที่มีมาตรฐานและเรียบง่าย

 

4. Transform Breast cancer care ปรับโฉมการบริการดูแลรักษาโรคเต้านมให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงด้วยราคาที่เข้าถึงได้

 

ค่านิยมของนมะรักษ์

เป็นคนเก่งที่มีทัศนคติดี

  • ควบคุมตนเองเพื่อเป้าหมาย 
  • มองไกลมุ่งสู่จุดหมาย
  • ทำสิ่งสำคัญก่อน
  • คำนึงถึงการได้ประโยชน์ร่วมกัน
  • รับฟังคนอื่นด้วยความเข้าใจ
  • ประสานงานเพิ่มพลัง
  • หมั่นพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเสมอ

มีเดีย

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล