นมะรักษ์เกิดขึ้นได้อย่างไร?

นมะรักษ์ โรงพยาบาลเฉพาะทางเต้านม ก่อตั้งโดย รศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน นพ.วลัญช์ วิไลหงษ์ และเภสัชกรอรอนงค์ สวัสดิ์พาณิชย์ มุ่งมั่นที่จะสร้างโรงพยาบาลที่มีการดูแลด้านเต้านม ด้วยแพทย์และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยราคาที่เข้าถึงได้ ให้การดูแล แบบเฉพาะบุคคล เหมือนคนในครอบครัว

ในตลาดสุขภาพเอกชนสิ่งที่คล้ายๆกันคือ Maximized Profit ราคาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งคนชั้นกลางรับมือลำบากจะไปโรงพยาบาลรัฐก็คิวยาวผู้รับบริการหนาแน่นมาก กลุ่มคนชั้นกลาง ที่เป็นพนักงานบริษัท หรือทำกิจการเล็กๆเป็นกลุ่มที่ไปโรงพยาบาลเอกชนก็ราคาสู้ไม่ไหว หากเป็นโรคร้ายแรงจะไปโรงพยาบาลรัฐก็คิวยาว ลางานลำบากเพราะต้องเทียวไปมาหลายรอบกว่า การรักษาจะจบ หากเราทำโรงพยาบาลเฉพาะทางที่คนชั้นกลางเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทั้งเรื่องราคาและเวลาที่ ต้องมาโรงพยาบาล คือ Affordable price and easy access และให้ความมั่นใจว่าเทคโนโลยี แพทย์และบุคลากรที่ให้บริการเทียบเท่าโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ในกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราสามารถเข้าไปเติมเต็มความต้องการได้

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านเต้านมที่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือและการรักษาขั้นสูงจากผู้เชี่ยวชาญ สร้างความสุขให้ทีมงานและผู้รับบริการ

พันธกิจ

ดูแลรักษาโรคเต้านมครบตามความต้องการของผู้รับบริการ เหมือนเป็นคนครอบครัวเดียวกัน

1. สมดุลความต้องการและคุณค่าระหว่างผู้ป่วย แพทย์ เจ้าของและพนักงาน

2. สร้างบริการรักษาพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ เห็นอกเห็นใจ

3. ให้บริการที่มีมาตรฐานและเรียบง่าย

4. ปรับโฉมการบริการดูแลรักษาโรคเต้านมให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงด้วยราคาที่เข้าถึงได้

 

ค่านิยมของนมะรักษ์

เป็นคนเก่งที่มีทัศนคติดี

  • ควบคุมตนเองเพื่อเป้าหมาย 
  • มองไกลมุ่งสู่จุดหมาย
  • ทำสิ่งสำคัญก่อน
  • คำนึงถึงการได้ประโยชน์ร่วมกัน
  • รับฟังคนอื่นด้วยความเข้าใจ
  • ประสานงานเพิ่มพลัง
  • หมั่นพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเสมอ

มีเดีย

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล