โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอลและอัลตร้าซาวด์อัตโนมัติ ในราคาประหยัด 4,500 บาท (รวมค่าแพทย์เฉพาะทางเต้านมแล้ว)
หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล