โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอลและอัลตร้าซาวด์อัตโนมัติ ในราคา 4,700 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว)

Package ขอรับคำปรึกษาความเห็นที่ 2

ขอรับคำปรึกษาความเห็นที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Package ตรวจยีนดูความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

ตรวจยีนดูความเสี่ยงมะเร็งเต้านม
หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล