การรักษามะเร็งเต้านมด้วยยา ปัจจุบันแพทย์จะทำการรักษาที่เหมาะสมเจาะจงกับชนิดของมะเร็งและผู้ป่วย แบ่งยาออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

  • ยาเคมีบำบัด(Chemotherapy) 
  • ยาพุ่งเป้า ได้แก่ ยาต้านเฮอร์ทู สำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดHER2
  • ยาต้านฮอร์โมน สำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดมีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวก ได้แก่ตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน(ER) ตัวรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน(PR) 

การเลือกใช้ยา เราประเมินจาก สองเรื่องหลักๆ คือ ผลต่อการจัดการมะเร็งและผลข้างเคียงที่เกิดจากยา  ผลต่อการจัดการมะเร็ง เราจะวัดที่ประมาณ 5 ปี ดูเรื่องการกลับเป็นซ้ำของมะเร็ง ส่วนผลข้างเคียงที่เกิดจากยา มีสองแบบ คือ ระยะแรกกับผลระยะยาว  เช่นผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดโดยผลระยะแรก  ได้แก่คลื่นไส้อาเจียน เม็ดเลือดขาวต่ำ ความไม่สุขสบาย เป็นต้น ส่วนผลระยะยาว เช่น การทำงานที่แย่ลงของหัวใจ ความจำที่แย่ลง มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น

ข้อมูลที่เรามีในการเลือกใช้สูตรยาเคมี เราใช้ข้อมูลจากการวิจัยยาต้นแบบที่มีการเก็บข้อมูลที่นานพอจนเห็นผลว่าการจัดการมะเร็ง ผลข้างเคียงระยะสั้น และผลข้างเคียงระยะยาวเป็นอย่างไร

    บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมราคายาต่างกันมาก ถึงแม้จะเป็นสูตรยาเดียวกัน สาเหตุก็มาจากยาต้นแบบเหล่านี้ราคาจะแพงกว่ายาเลียนแบบ ส่วนเราจะเลือกยาตัวไหน ขึ้นอยู่กับเศรษฐานะ ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน ต้องการได้ความมั่นใจสูงสุดก็เลือกใช้ยาต้นแบบ หรือยาที่มาจากโรงงานที่มีคุณภาพ

สำหรับที่นมะรักษ์ เราเลือกใช้ยาต้นแบบหรือจากโรงงานที่มีคุณภาพเท่านั้น

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

โปรแกรมตรวจที่เกี่ยวข้อง