สำหรับผู้หญิงที่ปัญหาเรื่องเต้านมขนาดไม่สมส่วน การผ่าตัดเสริมเต้านม หรือการผ่าตัดลดขนาดเต้านม เป็นทางเลือกที่ปลอดภัย ทำผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง ดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ และนอนโรงพยาบาลหลังการผ่าตัด การเลือกใช้ซิลิโคนมีการเลือกใช้ 2 ยี่ห้อคือ Mentor และ Motiva

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

โปรแกรมตรวจที่เกี่ยวข้อง