สำหรับผู้หญิงที่ปัญหาเรื่องเต้านมขนาดไม่สมส่วน การผ่าตัดเสริมเต้านม หรือการผ่าตัดลดขนาดเต้านม เป็นทางเลือกที่ปลอดภัย ทำผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง ดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ และนอนโรงพยาบาลหลังการผ่าตัด การเลือกใช้ซิลิโคนมีการเลือกใช้ 2 ยี่ห้อคือ Mentor และ Motiva