พญ.เสริมศรี พงษ์รัตนกูล

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านการผ่าตัด รักษามะเร็งเต้านม โรคเต้านม ศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม (Oncoplatic Breast Surgery)
เวลาออกตรวจ:
ศุกร์ 17.00-20.00 น.
การศึกษา:

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ Fellowship ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล