นพ.เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์

ความเชี่ยวชาญ: แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง (ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า )
เวลาออกตรวจ:
Saturday 13.00-16.00
การศึกษา:

วุฒิบัตรด้านศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า