นพ.อารยะ อดุลพันธุ์

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านการให้ยาเคมีบำบัดรักษามะเร็ง
เวลาออกตรวจ:
วันอาทิตย์ 09.00-12.00 น.
การศึกษา:

วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์มะเร็ง วิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล