นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

ความเชี่ยวชาญ: ชำนาญด้านการผ่าตัดและรักษาโรคเต้านม มะเร็งเต้านม
เวลาออกตรวจ:
อาทิตย์ 14.00-17.00 น.
การศึกษา:

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์