การเตรียมตัวก่อนตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

1. ควรตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ในช่วงที่ไม่เจ็บหรือคัดเต้านม โดยช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการตรวจแมมโมแกรม คือ 3-10 วันหลังหมดประจำเดือน เพราะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนในร่างกายเริ่มลดลง ทำให้เต้านมไม่คัดตึง ทำให้เวลาตรวจแมมโมแกรมจะเจ็บน้อยกว่า

2. ไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหาร

3. ไม่ควรสวมเครื่องประดับที่หูหรือคอ

4. นำฟิล์มเก่ามาเปรียบเทียบด้วยเสมอ เพื่อให้แพทย์สามารถเปรียบเทียบความผิดปกติที่เกิดขึ้นใหม่ได้ (กรณีคนไข้ที่ไม่มีประวัติกับโรงพยาบาลนมะรักษ์ฯ)

 

หมายเหตุ : กรณีที่เคยผ่าตัดเสริมเต้านม ควรแจ้งให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ทุกครั้ง เพื่อการตรวจอย่างเหมาะสม

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล