โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ราคา 4,700 บาท

 

รายละเอียดดังนี้ :

 ⁃ ค่าตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์อัตโนมัติ  3,850 บาท 

 ⁃ ค่าบริการทางโรงพยาบาล 250 บาท

 ⁃ ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ 600  บาท

 

การตรวจจะตรวจท้ังหมด 4 เครื่อง

โดยเป็นเครื่องอัลตราซาวด์อัตโนมัติแบบ 3 มิติ 3 เครื่อง และเครื่องแมมโมแกรมแบบ 3 มิติ อีก 1 เครื่อง พร้อมพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

 

เงื่อนไข :

 1. ผู้ที่ลงทะเบียนต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า สำหรับรับสิทธิ์ในราคาโปรโมชั่น เข้าที่

 

บริษัท บ้านรักษ์นม จำกัด 

 ⁃    บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

      เลขที่บัญชี 020-8-918990

 ⁃    บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาทองหล่อ

      เลขที่บัญชี 042-283242-3 

หลังจากโอนเงินเพื่อชำระค่าบริการล่วงหน้าแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการโอน เข้าที่ 

Facebook : NamarakBanraknom หรือ 

Line : @namarak

 

 2. วันเข้ารับบริการ ผู้รับบริการกรุณาแสดงสิทธิ์โปรโมชั่นหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการที่โรงพยาบาลฯ 

 3. หากผู้รับบริการต้องการเบิกประกันฯ ให้ผู้รับบริการนำใบเสร็จรับเงินไปยื่นเบิกที่ บริษัทประกันฯ ของท่านด้วยตนเอง

 

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ลงทะเบียน

เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม

* ข้อมูลสำคัญกรุณากรอกให้ครบทุกช่อง