โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมราคา 4,500-4,700บาท

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมราคา 4,500-4,700บาท
Remark:: There's no guarantee for fixed result and outcome was uncertainty depend on individual