ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดของมะเร็งในสตรี ความก้าวหน้าในการรักษาทำให้มะเร็งเต้านมระยะต้นๆ มีโอกาสหายเกือบ 100%  การคัดกรองมะเร็งเต้านม ทำให้เราสามารถตรวจเจอได้ตั้งแต่ก้อนเล็กกว่า 1 ซม. การคัดกรองมะเร็งเต้านม ควรทำเป็นประจำ หากมีการตรวจพบตั้งแต่เนิ่นจะทำให้เราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะต้น หรือเจอความผิดปกติก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเป็นมะเร็งเต้านม การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมประกอบด้วย

  • การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
  • การตรวจเต้านมโดยแพทย์
  • แมมโมแกรมและอัลตราซาวน์

- การตรวจเต้านมโดยแพทย์

     การตรวจเต้านมด้วยแพทย์ มีความจำเป็น ผู้ป่วยมักมีความเข้าใจผิดว่าหากทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์แล้ว น่าจะเพียงพอแล้วไม่จำเป็นให้แพทย์ต้องตรวจอีก ซึ่งที่ถูกต้องการตรวจเต้านมด้วยแพทย์ยังมีความจำเป็น เพราะการตรวจด้วยแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์จะสามารถตรวจพบได้เพียง 85-90% แพทย์จะตรวจเพื่อยืนยันว่าไม่มีความผิดปกติอื่นอีกเช่นกรณีมีเลือดออกจากหัวนม หรือมีแผลที่หัวนม มักจะไม่เห็นความผิดปกติจากการทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ เพื่อทำให้การตรวจคัดกรองเต้านม สามารถตรวจพบความผิดปกติของเต้านมได้มากขึ้น

- การตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์

     การตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์เป็นวิธีการตรวจมาตรฐานในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ทำให้สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการแสดง ทำให้เราสามารถตรวจได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ทำให้เพิ่มโอกาสในการหายขาดได้หลังการรักษา อายุและช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับคนไทย ยังไม่มีข้อมูลจากการศึกษาในคนไทยที่ชัดเจนว่าควรตรวจคัดกรองเมื่อไหร่ แต่อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้อมูลสถิติของThai Breast Cancer Study Group พบว่าคนไทยมีอายุที่เริ่มเป็นมะเร็งเต้านมที่น้อยกว่า ชาวตะวันตกประมาณ 10 ปี คือคนไทยมักจะเริ่มเป็นที่ อายุเฉลี่ย 40 ปี ขณะที่คนตะวันตกมักจะเริ่มเป็นที่อายุ 50 ปี นอกจากนี้คนไทยยังมีเนื้อเต้านมที่หนาแน่นมากกว่าชาวตะวันตก ซึ่งการทำอัลตราซาวน์มีความสำคัญในการตรวจคัดกรองในกลุ่มที่มีเนื้อเต้านมหนาแน่น ดังนั้น การคัดกรองมะเร็งเต้านมในคนไทย จึงแนะนำให้

       - ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหลังประจำเดือนมาวันแรก 3-10 วัน ตั้งแต่วัยที่เริ่มมีประจำเดือนให้เป็นนิสัย

       - อายุ 20-40 อาจพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเต้านมด้วยการคลำ ทุก 2-3 ปี

       - ทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ ทุก 1-2 ปี ตั้งแต่อายุ40-75 ปี โดยหากทำทุก 2 ปี ในปีที่เว้นการทำแมมโมแกรมอาจทำอัลตราซาวน์เพื่อคัดกรองเพียงอย่างเดียวก็ได้

ที่นมะรักษ์ เรามีเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอลแบบ 3 มิติและเครื่องอัลตราซาวด์อัตโนมัติแบบ 3 มิติที่หลากหลายทั้งแบบนอนคว่ำและอัลตราซาวด์อัตโนมัติแบบนอนหงาย อัลตราซาวด์ชนิดความคมชัดสูง

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

โปรแกรมตรวจที่เกี่ยวข้อง