รายละเอียด

การรักษามะเร็งเต้านมนอกจากการผ่าตัดและการให้ยาแล้ว การรักษาด้วยการฉายแสงหรือรังสีรักษา การฉายแสงมีสองแบบ คือการฉายแสงภายนอก และการฉายแสงในห้องผ่าตัด

การฉายแสงภายนอก ผู้ป่วยจะต้องฉายแสงติดต่อกันสัปดาห์ละ 5 วัน เป็นเวลา 4-6 สัปดาห์ ผู้ป่วยสามารถนัดหมายเพื่อวางแผนการรักษากับแพทย์รังสีรักษา ที่โรงพยาบาลนมะรักษ์เพื่อประสานส่งต่อกับศูนย์ฉายแสงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ โดยทั่วไป  มีข้อบ่งชี้ดังนี้

1.    ผ่าตัดแบบสงวนเต้านม

2.    ก้อนมะเร็งใหญ่กว่า 5 ซม.

3.    มะเร็งกระจายเข้าต่อมน้ำเหลือง

4.   มะเร็งอยู่ติดหรือชิดกล้ามเนื้อ

5.   มะเร็งลุกลามไปที่ผิวหนัง มีแผล

 

ฉายแสงในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลนมะรักษ์เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครื่องฉายแสงในห้องผ่าตัด Intrabeam 600 รุ่นล่าสุด ทำให้ลดเวลาการฉายแสงจาก 4-6 สัปดาห์ เหลือเพียง 30-45 นาที โดยฉายแสงพร้อมกับการผ่าตัดคราวเดียวกัน ช่วยลดปัญหาแทรกซ้อนของการฉายแสงและผู้ป่วยมีความสะดวกมากขึ้น โรงพยาบาลนมะรักษ์ได้นำเครื่องฉายแสง Intrabeam 600 มาใช้ในกรณี

1.    ผ่าตัดแบบสงวนเต้านม พร้อมฉายแสงรอบตำแหน่งมะเร็ง แบ่งเป็น

  • ทดแทนการฉายแสงภายนอก หากผู้ป่วยมีอายุ มากกว่า 45 ปี ก้อนมะเร็งเล็กกว่า 2.5 ซม. เป็นมะเร็งท่อน้ำนมชนิดมีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน
  • ทดแทนการฉายแสงภายนอกเฉพาะที่ตรงตำแหน่งมะเร็ง(Boost Tumor Bed) ด้วยการฉายแสงในห้องผ่าตัด แล้วเหลือการฉายแสงภายนอกเฉพาะที่คลุมเนื้อเต้านมที่เหลือ ทำให้ลดระยะเวลาการฉายแสงและลดผลแทรกซ้อนจากการฉายแสง

2.    ผ่าตัดตัดเต้านมทั้งเต้าแบบสงวนหัวนมพร้อมการเสริมสร้างเต้านมพร้อมฉายแสงหัวนม ทำให้ในรายที่ต้องตัดเต้านมทั้งเต้า ไม่จำเป็นต้องตัดเต้านมออก ทำให้คงความสวยงามใกล้เคียงธรรมชาติ ไม่ต้องมาทำหัวนมใหม่

3.    รักษาแผลเป็นนูนแบบคีลอยด์

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

       นัดพบศัลยแพทย์เพื่อทำการวางแผนและแนะนำสำหรับการฉายแสงในห้องผ่าตัด ส่วนการปรึกษาฉายแสงภายนอกนัดพบแพทย์รังสีรักษาที่คลินิครังสีรักษา

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมาโรงพยาบาล

-          ประวัติการรักษาพยาบาลเดิม(หากมี)

-          ผลการทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ ทั้งผลการรายงานและภาพที่บันทึกในรูปแบบซีดีภาพทางการแพทย์(ระบบPACs)

-          ผลชิ้นเนื้อหากมี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดมะเร็งเต้านม

  1. รศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน
  2. พญ.ปวีณา เลือดไทย
  3. พญ.เสริมศรี พงษ์รัตนกุล
  4. ผศ.นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน
  5. นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ
  6. นพ.ฐิติกร ไกรสรกุล
  7. นพ.กัมปนาท นิ่มพูนศรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีรักษา

        นพ.ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล