การฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มีข้อบ่งชี้ดังนี้

- ผ่าตัดแบบสงวนเต้านม 

- ก้อนมะเร็งใหญ่กว่า 5 ซม.

- มะเร็งกระจายเข้าต่อมน้ำเหลือง

- มะเร็งอยู่ติดหรือชิดกล้ามเนื้อ

- มะเร็งลุกลามไปที่ผิวหนัง มีแผล

การฉายแสง ผู้ป่วยจะต้องฉายแสงติดกันสัปดาห์ละ 5 วัน เป็นเวลา 4-6 สัปดาห์

แพทย์รังสีรักษา ที่นมะรักษ์จะทำการวางแผนการฉายแสงให้ผู้ที่มีข้อบ่งชี้ และประสานส่งต่อกับศูนย์ฉายแสงต่อไป

นอกจากการฉายแสงภายนอก แล้วที่นมะรักษ์ยังมีเครื่องฉายแสงในห้องผ่าตัด Intrabeam 600 รุ่นล่าสุด เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวที่มีเครื่องฉายแสงในห้องผ่าตัด ทำให้ลดเวลาการฉายแสงจาก 4-6 สัปดาห์ เหลือเพียง 30 นาที ทำพร้อมกับการผ่าตัดทีเดียว ทำให้ลดข้อแทรกซ้อนของการฉายแสงและสะดวกกับผู้ป่วย โดยผู้ที่สามารถทำการผ่าตัดแบบสงวนเต้านมและฉายแสงในห้องผ่าตัดด้วยเครื่อง Intrabeam 600 นี้ได้คือ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอายุตั้งแต่ 50 ปีเป็นต้นไป ทีมีมะเร็งขนาดไม่เกิน 3 ซม. และเป็นมะเร็งชนิดตัวรับฮอร์โมนเป็นบวก

นอกจากนี้เครื่องฉายแสง intrabeam 600ยังใช้ในการฉายแสงที่หัวนม ในกรณีที่ผ่าตัดเต้านมทั้งเต้าแบบสงวนหัวนม และทำการเสริมสร้างเต้านมใหม่ เพื่อคงความสวยงามของเต้านมที่มีหัวนมเดิมแบบธรรมชาติ 

เครื่องฉายแสง Intrabeam 600 ยังนำไปใช้ในกรณีมะเร็งกระจายไปที่ผิวหนัง และสำหรับการรักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์