รายละเอียด

การฉายแสงหรือรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มีข้อบ่งชี้ดังนี้

1.    ผ่าตัดแบบสงวนเต้านม

2.    ก้อนมะเร็งใหญ่กว่า 5 ซม.

3.    มะเร็งกระจายเข้าต่อมน้ำเหลือง

4.   มะเร็งอยู่ติดหรือชิดกล้ามเนื้อ

5.   มะเร็งลุกลามไปที่ผิวหนัง มีแผล

การฉายแสงภายนอก ผู้ป่วยจะต้องฉายแสงติดต่อกันสัปดาห์ละ 5 วัน เป็นเวลา 4-6 สัปดาห์ ผู้ป่วยสามารถนัดหมายเพื่อวางแผนการรักษากับแพทย์รังสีรักษา ที่โรงพยาบาลนมะรักษ์เพื่อประสานส่งต่อกับศูนย์ฉายแสง

ฉายแสงในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลนมะรักษ์เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครื่องฉายแสงในห้องผ่าตัด Intrabeam 600 รุ่นล่าสุด ทำให้ลดเวลาการฉายแสงจาก 4-6 สัปดาห์ เหลือเพียง 30-45 นาที โดยฉายแสงพร้อมกับการผ่าตัดคราวเดียวกัน ช่วยลดปัญหาแทรกซ้อนของการฉายแสงและผู้ป่วยมีความสะดวกมากขึ้น โรงพยาบาลนมะรักษ์ได้นำเครื่องฉายแสง Intrabeam 600 มาใช้ในกรณี

1.    ผ่าตัดแบบสงวนเต้านม พร้อมฉายแสงรอบตำแหน่งมะเร็ง

2.    ผ่าตัดตัดเต้านมทั้งเต้าแบบสงวนหัวนมพร้อมการเสริมสร้างเต้านมพร้อมฉายแสงหัวนม

3.    รักษาแผลเป็นนูนแบบคีลอยด์

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

       นัดพบศัลยแพทย์เพื่อทำการวางแผนและแนะนำสำหรับการฉายแสงในห้องผ่าตัด ส่วนการปรึกษาฉายแสงภายนอกนัดพบแพทย์รังสีรักษาที่คลินิครังสีรักษา

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมาโรงพยาบาล

-          ประวัติการรักษาพยาบาลเดิม(หากมี)

-          ผลการทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ ทั้งผลการรายงานและภาพที่บันทึกในรูปแบบซีดีภาพทางการแพทย์(ระบบPACs)

-          ผลชิ้นเนื้อหากมี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีรักษา

        นพ.ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล